خداحافظی.!


تـعـطـــــــیل شـــــــــد!


[ ][ یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ ][ تمام شد.!]
قیمت تنهایـــــــــی من..!
نشانی ام را نپرس

که اگر نیامدی

بهانه ای داشته باشی...خدايا ؛

کسي را که قسمت کس ديگريست، سر راهمان قرار نده

تا شبهاي دلتنگيش براي ما باشد

و روزهاي خوشش براي ديگري ..!تـــ ــو اگــر می دانســـتی

که چه زخمـــ ــ ـــی دارد خنجـــــر از دســت رفیقـــ ـــ ــــان خــوردن از مـــن خســته


نمــــی پرسیــــدی کــه چـــــرا تنهـــــ ـــ ــــــایــی؟!همه مرا به خنده هاي باصدا مي شناسند ؛

اين بالش بيچاره ،

به گريه هاي بي صدا ..فقط رفت

بدون کلامی که بوی اشک دهد..

فقط رفت

بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد

فقط رفت

و من شنیدم که توی دلش گفت:


"راحت شدم ..."کاش راستش را میــگفتے

نگاهت خیس

لبانت لرزان

و دلت عجیبـــ گرفته بود

میــــدانم !

نگفتے که نشکنم

اما

شکستمــ!فلانی…؟… می دانی؟… می گویند رسم زندگی چنین است : می آیند…….

می مانند……. عادتت می دهند……. و می روند……. و تو در خود می مانی……. و تو تنها

می مانی……. راستی نگفتی؟ رسم تو نیز چنین است؟ مثل همه ی فلانی ها !؟+×+=+ کجا و -×-=+ کجا!

دوستتــ ـ ــ ندارم

دوستمـــ ـ ــ نداری


منفی در منفی میشود مثبت

آری...

اما این مثبت به درد لای جرز هم نمی خورد!تمام گلهاي باغچه را پرپر كردم !

...روي تمام گلبرگهاي آخر نوشته بود :

" دوستم نداري " !

نكند فكر كني باور كرده ام ، نه !

گلها دارند سر به سرم مي گذارند ، همين

[ ][ دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ ][ تمام شد.!]